Concursuri

Concursuri

ART. 1. DEFINITII

 „Organizator inseamna Societatea Comerciala „PRIMA BROADCASTING GROUPS.R.L. – in insolventa, in insolvency, in procerure collective, persoana juridica romana cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, cladirea 20, etaj 8, sector 2, Bucuresti, numar de ordine la Registrul Comertului J40/20632/1992, cod de inregistrare fiscala in scop de TVA RO 4747298, avand cont bancar numarul RO35  INGB 0001 0001 96718916, deschis la ING Bank, Sucursala Buc...