Concursuri

Concursuri

1. DEFINITII
 „Organizator” inseamna Societatea Comerciala „PRIMA BROADCASTING GROUP” S.R.L. – in insolventa, in insolvency, in procerure collective, persoana juridica romana cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, cladirea 20, etaj 8, sector 2, Bucuresti, numar de ordine la Registrul Comertului J40/20632/1992, cod de inregistrare fiscala in scop de TVA RO 4747298, avand cont bancar numarul RO35  INGB 0001 0001 96718916, deschis la ING Bank, Sucursala Bucuresti si capital social 5.013.740 lei, telefon: 021- 589.5000, fax: 021- 204.84.89, care, pe de o parte, radiodifuzeaza Emi...