Regulament de participare Vrei sa fii milionar?

REGULAMENTUL OFICIAL
AL CONCURSULUI TV INTERACTIV DE CULTURĂ GENERALĂ, CU PREMII,

VREI SA FII MILIONAR?
 
 

Secţiunea 1            ORGANIZATORUL
Organizatorul concursului TV interactiv de cultură generală cu premii „Vrei să fii milionar?” (denumit în continuare „Organizatorul”)  radiodifuzat de postul „Prima TV” este societatea SBS BROADCASTING MEDIA SRL cu sediul social în Bd. Dimitrie Pompei nr.9-9A, clădirea 20, etaj 8, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020335, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/20632/1992, CUI 4747298, legal reprezentată de dna Mihaela Dumitru, Administrator-Director General.

Secţiunea 2.              PRODUCĂTORUL
Producătorul concursului TV interactiv de cultură generală cu premii „Vrei să fii milionar?” (denumit în continuare „Producătorul”) este societatea ZUCCHERO MEDIA SRL cu sediul în Bucureşti, Calea Giuleşti nr.16, Teatrul Odeon - Sala Grant, sector 6, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr.J40/3116/2002, CUI 14585169, legal reprezentată de dl. Marian Ene, Administrator şi dl. Bogdan Nicolescu, Director General.

Secţiunea 3            REGULAMENTUL
Concursul TV interactiv de cultură generală cu premii „Vrei să fii milionar?” (denumit în continuare «Concursul TV „Vrei să fii milionar?”») se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la Concursul TV „Vrei să fii milionar?” participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui Regulament.

Regulamentul Concursului TV „Vrei să fii milionar?” este public pe toata durata desfăşurării acestuia şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea site-ului internet www.primatv.ro.
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Concursului TV „Vrei să fii milionar?”  prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul unui mijloc eficient de comunicare, cum ar fi mass-media, ori site-ul Internet www.primatv.ro.

Secţiunea 4.              TERITORIUL ŞI DURATA
Concursul TV „Vrei să fii milionar?” se radiodifuzează pe teritoriul României.

Concursul TV „Vrei să fii milionar?” începe la data de 22 Martie 2014 şi se termină la data radiodifuzării ultimului episod al emisiunii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica durata concursului TV „Vrei să fii milionar?” în funcţie de gradul de audienţă de care se va bucura această emisiune. Orice modificare a duratei concursului TV „Vrei să fii milionar?” se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului enunţat la Secţiunea 3 a prezentului Regulament.

Secţiunea 5.              DREPTUL DE PARTICIPARE. LIMITĂRI
Concursul TV „Vrei să fii milionar?” se adresează tuturor persoanelor fizice care la data participării la concurs aveau împlinită vârsta de 18 ani, domiciliul sau reședința legal stabilite în România şi au fost calificate în urma participării lor la preselecția organizată la nivel național, în orașele aflate pe traseul Caravanei „Vrei să fii milionar?”, în zilele, intervalele orare şi locurile mediatizate public, urmată de tragerea la sorți, conform Secțiunii 6 din prezentul Regulament.

Participanţii selecţionaţi, împreună cu însoţitorii lor (o rudă sau un prieten) sunt invitaţi de Organizator să participe la faza finală, din studio, a concursului TV „Vrei să fii milionar?”, indicându-li-se data, ora şi locul unde trebuie să se prezinte, toate cheltuielile de deplasare fiind suportate de către Producător.

Nu pot participa la Concursul TV „Vrei să fii milionar?” angajaţii şi/sau colaboratorii Organizatorului şi Producătorului, precum şi soţii/soţiile, rudele şi afinii acestora până la gradul al IV-lea inclusiv.

Se interzice dreptul de participare la concursul TV „Vrei să fii milionar?” după cum urmează:

Ø     Persoanei care a mai participat în ultimii 3 ani pe „hot seat” la unul dintre episoadele concursului TV „Vrei să fii milionar?”, indiferent daca a obţinut, sau nu, un premiu;

Ø     Persoanei care a suferit o condamnare definitivă pentru fapte prevăzute şi sancţționate de legea penală română cu pedeapsa închisorii şi nu a intervenit reabilitarea;

Ø     Participanţilor care se prezintă la faza finală a concursului TV „Vrei să fii milionar?” în stare de ebrietate, sub influenta substanţelor narcotice, psihotrope sau halucinogene, precum şi participanţilor care au un comportament agresiv, violent, sau folosesc un limbaj obscen, ofensator, ori proferează jigniri, ameninţări şi/sau îndemnuri la violenţă, ură rasială, discriminare sau încălcarea ordinii constituţionale.

Secţiunea 6.              PRESELECŢIA ŞI DESEMNAREA PARTICIPANŢILOR

Persoanele care participă la preselecția națională vor trebui să se înscrie la o fază de preselecție, răspunzând contra-timp la un chestionar cu 20 de întrebări de cultură generală, fiecare întrebare având patru variante de răspuns.

Pentru fiecare întrebare este alocat un timp maxim de răspuns de 20 sec., depășirea lui echivalând cu un răspuns greșit.

Pentru a se evita încercările de fraudă, chestionarele vor diferi de la un concurent la altul, seturile de întrebări, avand același grad de dificultate, fiind repartizate în mod aleatoriu de calculator.

Numărul maxim de puncte care poate fi obținut de un participant la preselecție care a dat toate răspunsurile corecte este de 105 puncte.

Toți participanții care au obținut mai mult de 60 puncte intră automat în tragerea la sorți pentru desemnarea unui număr de 5 concurenți pentru fiecare ediție (faza finală, din studio) a concursului TV „Vrei să fii milionar?”.

Cei 5 concurenți desemnați pentru o ediție a concursului TV „Vrei să fii milionar?” sunt extrași în mod aleatoriu de către calculator.

Concurenții care la o ediție a concursului TV „Vrei să fii milionar?” nu ajung pe „hot seat” vor fi reintroduși în baza de date (lista cu participanții care au obținut mai mult de 60 puncte la etapele de preselecție), putând fi desemnați prin tragerea la sorți efectuată de calculator să participe la o altă ediție a concursului TV „Vrei să fii milionar?”

Atât lista participanților care au obținut peste 60 de puncte la fazele de preselecție, cât şi listele cu cei 5 concurenți desemnați pentru edițiile concursului TV „Vrei să fii milionar?” vor fi publicate la adresa de internet www.primatv.ro şi vor fi actualizate în timp util după fiecare etapă de preselecție sau ediție a concursului TV „Vrei să fii milionar?”.

Secţiunea 7.             CONCURSUL INTERACTIV TV
Concurentul ajuns pe scaun („hot seat”) se va confrunta cu 15 întrebări de cultură generală, fiecare dintre ele având 4 (patru) variante de răspuns.

De asemenea, concurentul are la dispoziţie 4 (patru) variante ajutătoare: „50-50”, „Sună un prieten”, „Întreabă publicul” şi „Schimbă întrebarea”:

·       50-50”, sau „fifty-fifty” - presupune că 2 răspunsuri greşite sunt eliminate dintre cele 4 variante de răspuns ale întrebării.

·       Sună un prieten” – Concurentului i se permite să vorbească la telefon cu un prieten sau o rudă pentru a se sfătui în legătură cu răspunsul corect la întrebare. Prietenul nu ştie întrebarea în avans. În 30 de secunde de la semnalul dat de către gazda emisiunii, concurentul trebuie să pună întrebarea şi să aştepte răspunsul din partea prietenului. După trecerea timpului, indiferent dacă prietenul i-a dat sau nu vreun sfat, concurentul trebuie să răspundă la întrebare.

·       Întreabă publicul” – Fiecare membru din public este echipat cu un „key pad” având imprimate literele A,B,C şi D. Atunci când sunt solicitaţi, în timp de maximum 15 secunde spectatorii trebuie să apese pe litera care cred că este corespunzătoare variantei de răspuns corect la întrebare. Programul software îi va afişa concurentului pe monitor răspunsurile date de public exprimate în procente.

·       Schimbă întrebarea” – variantă ajutătoare ce poate fi folosită doar după ce se trece pragul primelor 10 întrebări. Concurentul poate solicita schimbarea întrebării dacă apreciază că aceasta este prea dificilă şi nu cunoaşte răspunsul corect.

Pe măsura ce concurentul apelează la una dintre variantele ajutătoare aceasta nu mai poate fi folosită în viitor de către concurent.

Pentru fiecare dintre cele 15 întrebări nu există o limită de timp în care concurentul trebuie să răspundă. El poate alege să se retragă oricând din concurs după ce vede întrebarea, dar dacă alege să răspundă şi îi spune prezentatorului „răspuns final”, atunci răspunsul său îl poate duce spre următoarea întrebare, dacă a fost corect, sau îl poate elimina din concurs, dacă a fost greşit.

Odată ce un concurent a părăsit concursul, indiferent de motiv, este înlocuit de un alt participant dintre cei selecţionaţi să participe la episod.

Timpul de emisie afectat unui episod al concursul interactiv TV „Vrei să fii milionar?” este de 45 minute net, excluzând pauzele de promo şi publicitate.

Atunci când expiră timpul de emisie în timp ce un concurent este în concurs, episodul următor continuă de la momentul unde s-a întrerupt precedentul episod, cu acelaşi concurent pe scaun („hot seat”).

Unui participant odată ajuns în faza finală („hot seat”) a concursului interactiv TV „Vrei să fii milionar?” i se interzice să mai participe la următoarele episoade ale concursului, indiferent dacă a câştigat, sau nu, vreun premiu, conform Secţiunii 5 a prezentului Regulament.

Secțiunea 8.            PREMIILE. STABILIREA CÂŞTIGURILOR
Premiile brute ale concursului interactiv TV „Vrei să fii milionar?” sunt acordate de către Organizatorul menţionat la Secţiunea 1 a prezentului Regulament.

Prezenţa şi/sau apariţia participanţilor în concursul interactiv TV „Vrei să fii milionar?” este voluntară şi gratuită, nefiind condiţionată şi neimplicând acordarea vreunei compensaţii materiale sau în natură din partea Organizatorului.

Premiile care se acorda in fiecare etapa a concursului interactiv TV „Vrei să fii milionar?” sunt:

·            Întrebarea 1 => 100 lei
·           
Întrebarea 2 => 200 lei
·           
Întrebarea 3 => 300 lei
·           
Întrebarea 4 => 500 lei
·           
Întrebarea 5 => 1.000 lei
·           
Întrebarea 6 => 1.500 lei
·           
Întrebarea 7  => 3.000 lei
·           
Întrebarea 8  => 5.000 lei
·           
Întrebarea 9  => 7.500 lei
·           
Întrebarea 10 => 15.000 lei
·           
Întrebarea 11 => 25.000 lei
·           
Întrebarea 12 => 50.000 lei
·           
Întrebarea 13 => 100.000 lei
·           
Întrebarea 14 => 250.000 lei
·           
Întrebarea 15 => 1.000.000 lei

Concurenţii care ajung să răspundă corect la întrebările nr.5 şi nr.10 îşi securizează sumele prezentate în tabelul de mai sus, acestea devenind praguri de câştig.

Chiar dacă ulterior concurentul dă un răspuns greşit la o întrebare şi este eliminat, el va părăsi concursul cu suma garantată de pragul de câştig pe care l-a depăşit.

Concurentul care alege să se retragă din concurs după ce vede noua întrebare câştigă suma corespunzătoare întrebării la care a răspuns corect anterior deciziei sale de retragere.

Premiul câştigat de un concurent îi este confirmat în timpul emisiunii de către prezentatorul acesteia, prin înmânarea în mod simbolic a unei file de cec semnată în faţa concurentului.

Refuzul concurentului de a primi premiul conduce în mod automat la pierderea lui. Acest fapt va fi consemnat de către reprezentantul desemnat al Organizatorului.

În fapt, premiul va fi virat de către Organizator, în contul bancar indicat pe propria sa răspundere de concurentul câştigător, în termen de max.60 (şaizeci) de zile calendaristice de la data la care a fost radiodifuzat respectivul episod al concursului TV „Vrei să fii milionar?”, cu deducereaimpozitelor legal datorate conform Secţiunii 9 a prezentului Regulament.

În cazul în care, indiferent de motive, respectivul episod al concursului TV „Vrei să fii milionar?” nu este difuzat, premiul va fi virat concurentului câştigător de către Organizator în termen de max. 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data când a fost filmat respectivul episod.

Pentru a intra în posesia premiilor concurentul câștigător trebuie să semneze contractul angajament înmânat de Organizator în forma în care acesta este redactat, precum şi să remită Organizatorului o fotocopie a actului său de identitate.

Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la concursul interactiv TV „Vrei să fii milionar?” presupune acordul explicit dat de către concurentul câştigător ca numele, localitatea în care domiciliază sau îşi are reşedinţa şi fotografia sa, sau imagini cu el şi/sau familia sa să poată fi folosite în orice materiale publicitare şi/sau promoţionale de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă.

Secţiunea 9.
             TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obşinute de către concurentul câştigător al unui premiului al concursului TV „Vrei să fii milionar?”,  în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind impozitul pe venit.

Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile pentru care are obligaţia să reţină la sursa impozitul. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea premiilor cad în sarcina exclusiva a câştigătorului.

Cu excepţia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind exclusiv în sarcina concurentului câştigător.

Secţiunea 10.           SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

În cazul unor potenţiale contestații ale participanţilor la concursul TV „Vrei să fii milionar?” acestea vor fi soluționate doar pe cale amiabilă şi numai în baza prevederilor prezentului Regulament.
 
În acest sens, contestatarii își vor prezenta contestația punctual şi de o maniera concisă la adresa http://www.primatv.ro/emisiuni/vrei-sa-fii-milionar/sesizari-contestatii.html
 
Fiecare problemă sesizată va fi tratată în mod individual şi va primi un răspuns care va conține soluția adoptata de către comisia de soluționare a contestațiilor, alcătuită din reprezentanți ai Organizatorului.
 
Nu vor fi luate în considerare contestațiile anonime, neinteligibile, sau care conțin expresii triviale şi/sau calomnioase, ori nu au ca obiect concursul TV „Vrei să fii milionar?”.

Secţiunea 11
.           DATELE CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul, în vederea desfăşurării concursului TV „Vrei să fii milionar?”, prelucrează datele personale ale participanţilor în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001.

 

Prin participarea la concursul TV „Vrei să fii milionar?” participanţii îşi dau în mod explicit acordul ca numele, adresa, Codul Numeric Personal, numărul de telefon şi celelalte date comunicate prin completarea formularelor şi contractelor-angajament solicitate de Organizator participanţilor calificaţi în faza finală a concursului TV „Vrei să fii milionar?”să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

De asemenea participanţii sunt de acord ca parte din aceste date să poată fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului.

Participarea la concursul TV „Vrei să fii milionar?” presupune ca numele participanţilor, localitatea în care domiciliază sau îşi au reşedinţa, informaţii cu caracter familial sau profesional legate de participanţi să poată fi făcute publice în timpul emisiunilor TV sau al unor activităţi de promovare a concursului TV „Vrei să fii milionar?”, participanţii dându-şi în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la preselecţia concursului TV „Vrei să fii milionar?” şi prin aderarea fără rezerve la prevederile prezentului Regulament.

La cererea expresă a participanţilor se va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor personale şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001.*** 20 martie 2014 – Formularile Sectiunilor 5, 6 si 10 din Regulament au fost imbunatatite.