REGULAMENT Televoting “PRIMA MAMĂ – Ediţia 31” - Schimb de mame, sezon PRIMĂVARA 2021

REGULAMENT Televoting “PRIMA MAMĂ – Ediţia 31” - Schimb de mame, sezon PRIMĂVARA 2021

 

1. DEFINITII

 „Organizator inseamna Societatea Comerciala CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. cu sediul ȋn CLUJ NAPOCA, str. Cetatii nr. 39, demisol 1, apt 2, jud. CLUJ, ȋnregistrata la O.R.C. Cluj sub nr. J12/4411/2005, CUI: RO 18239966, cod IBAN RO66BTRLRONCRT0089408704 deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin  Sorin Lapusan – Administrator, care, pe de o parte, radiodifuzeaza Emisiunea pe postul de televiziune „Prima TV” al carui titular de licenta audiovizuala este CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L, iar, pe de alta parte, organizeaza televoting-ul „Prima mama - Editia 31” si acorda Castigatoarei Premiul.

Regulament inseamna toate si oricare dintre regulile Televotingului „ Prima mama 31”, obligatorii pentru toti Votantii si Participantii la Televoting, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii acestui televoting. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 7 martie 2021, pe site-ul www.primatv.ro si la punctul de lucru al Organizatorului situat in str George Constantinescu, nr. 3, birourile nr. 1 si 5, Bucuresti, sector 2.

Televoting” inseamna televotingul „Prima mama 31”, respectiv o modalitate prin care se inregistreaza automat, se stocheaza si se probeaza – pe o  platforma tehnica pusa la dispozitie de societatea SYSCOM DIGITAL SRL (J40/9256/2009; CUI: RO 25946293) in parteneriat cu principalele retele nationale de telefonie mobila Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile si Vodafone Romania – toate voturile ce urmeaza sa fie exprimate de publicul telespectator cu privire la optiunile puse la dispozitie de Organizator in legatura cu elementul-concurs la Emisiunii, oferit in conditiile prezentului Regulament, incepand cu episoadele Emisiunii difuzate pe data de 7 martie 2021 si pana la data de 13 iunie 2021.

 „Emisiunea” inseamna toate sau oricare dintre cele  15 episoade ale emisiunii „Schimb de mame”, radiodifuzate in perioada 7 martie – 13 iunie 2021 pe postul de televiziune „Prima TV” in fiecare zi de duminica, intre orele 20:00 – 22:00 si in reluare in fiecare sambata din saptamana urmatoare, intre orele 16:00 – 18:00, in legatura cu care se organizeaza Televotingul.

Premiul" inseamna premiul constand intr-o excursie/vacanta in Grecia oferita de Holiday Plus  Premiul este stabilit la valoarea sa bruta (in termeni generici, intelegandu-se premiul avand toate taxele si impozitele legale incluse), iar plata Premiului se efectueza doar in acordarea excursiei castigatorul urmand sa primeasca premiul dupa retinerea la sursa a tuturor impozitelor si taxalor aflate in sarcina Organizatorului. Vacanta in Grecia oferita de Holiday Plus consta intr-un sejur de 6 nopti ALL INCLUSIVE in Thassos, pentru 2 adulti si un copil de maximum 12 ani.

„Saptamana de radiodifuzare a Emisiunii” si/sau „Etapa de Concurs/ vot” este perioada cuprinsa intre ziua de duminica, cand se radiodifuzeaza Emisiunea pentru prima data si ziua de sambata a saptamanii imediat urmatoare cand se radiodifuzeaza Emisiunea in reluare. Sunt 15 Etape de concurs in total.

„Votant” reprezinta persoana care, cu respectarea prezentului Regulament, a urmarit Emisiunea si a votat mama preferata din cadrul unuia sau a mai multor episoade ale Emisiunii.

„Participanta” si/sau „Concurenta” este fiecare dintre mamele inscrise si participante la Emisiune, care indeplinesc toate regulile stabilite de Organizator sau partenerii acestuia in realizarea Emisiunii.

2. DURATA TELEVOTINGULUI

 

2.1. Televotingul se desfasoara in perioada  7 martie 2021 – 19 iunie 2021, in cele 15 Etape de concurs, in sensul ca fiecare episod al Emisiunii (difuzat pentru prima data in ziua de duminica si in reluare in ziua de sambata a saptamanii imediat urmatoare cele in care s-a facut prima difuzare), are dedicata propria sa sesiune de Televoting, sesiune care incepe din momentul in care se anunta in direct (in episodul Emisiunii) faptul ca liniile pentru televoting sunt deschise publicului larg si se vor inchide in ziua de sambata a saptamanii urmatoare, la orele 24:00.

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, unilateral si fara sa solicite acordul participantilor, oricare dintre prevederile prezentului Regulament de concurs, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Televotingului, teritoriul de desfasurare a Televotingului, conditiile de participare, etc. De asemenea, Organizatorul are dreptul sa modifice programul de radiodifuzare a Emisiunii si sa intrerupa oricand desfasurarea Televotingului, aducand la cunostinta publicului deciziile luate in acest sens in oricare din modalitatile precizate mai jos:

a)     la momentul comunicarii lor pe postul de televiziune „Prima TV”;

b)     la momentul afisarii lor pe site-ul oficial www.primatv.ro, la sectiunea „regulamente de concurs”;

c)     la momentul afisarii lor pe pagina oficiala de Facebook a Emisiunii  www.facebook.com/ schimbdemameoficial

Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament urmeaza sa intre in vigoare la primul dintre momentele precizate la Art. 2.2., lit. a)-c), cu exceptia deciziei unilaterale a Organizatorului privind modificarea programului de radiodifuzare a Emisiunii, a anuntului prevazut la art. 5.3 de mai jos (schimbarea numerelor de telefon si/sau a tarifului aplicabil) si a deciziei privind intreruperea Televotingului, acest modificari fiind efective doar de la momentul anuntarii lor pe postul de televiziune „Prima TV”.

3. TERITORIUL DE DESFASURARE A TELEVOTINGULUI

 

Televotingul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

4. CONDITIILE DE PARTICIPARE

Pot vota in cadrul Televotingului, in sensul ca pot participa la toate si oricare dintre Etapele de concurs in vederea stabilirii castigatoarei Televotingului din Emisiune, toate persoanele fizice care au implinit varsta de 16 ani. Prin exceptie de la cele mai sus prevazute, nu pot vota: a) salariatii Organizatorului si colaboratorii persoane fizice ai acestuia (avand un contract de colaborare in vigoare). Aceeasi interdictie se aplica si salariatilor/colaboratorilor casei de productie care realizeaza Emisiunea  si b) rudele sau afinii salariatilor/colaboratorilor mentionati la litera a),  pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala.

Pot participa in cadrul Emisiunii, in sensul ca pot avea calitate de Concurente in cadrul Emisiunii, numai persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani si care indeplinesc toate conditiile de participare din cadrul Emisiunii, inclusiv conditia de a avea capacitate juridica deplina si capacitatea exercitarii dreptutilor si obligatiilor sale legale nerestrictionata. Prin exceptie de la cele mai sus prevazute, nu pot fi Concurente in cadrul Emisiunii: a) salariatele Organizatorului si colaboratoarele persoane fizice ale acestuia (avand un contract de colaborare in vigoare). Aceeasi interdictie se aplica si salariatelor/colaboratoarelor casei de productie care realizeaza Emisiunea si b) rudele sau afinii salariatelor/colaboratoarelor mentionate la litera a),  pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala.

 5. MECANISMUL TELEVOTINGULUI

5.1. Televotingul este un element de divertisment, oferind Votantilor posibilitatea sa aleaga, in fiecare perioada de Televoting aferenta unei Saptamani de Radiodifuzare (Etapa de concurs), concurenta pe care o prefera dintre cele 2(doua) mame care au participat la episodul Emisiunii aferent respectivei Saptamani de Radiodifuzare.

Pe toata durata desfasurarii Televotingului, adica 7 martie – 19 iunie 2021, toate voturile din fiecare perioada de Televoting aferenta unei Saptamani de radiodifuzare a Emisiunii/ Etapa de concurs se vor monitoriza, calcula si transpune in cotele procentuale corespunzatoare fiecarei concurente in parte, pe baza datelor puse la dispozitie de platforma tehnica apartinand S.C. SYSCOM DIGITAL SRL (J40/9256/2009; CUI: RO 25946293), urmand sa fie comunicate publicului in una, doua sau toate modalitatile alese de organizator, dupa cum urmeaza: prin afisare si/sau comunicare direct in Emisiune, in unul dintre jurnalele de stiri “FOCUS” difuzat pe postul de televiziune PRIMA TV sau pe site-ul www.primatv.ro, ori pe pagina oficiala de Facebook a Emisiunii www.facebook.com/schimbdemameoficial. Organizatorul isi rezerva dreptul sa comunice/publice rezultatele votului pentru fiecare Etapa de Concurs in parte sau, in mod ponderat, prin calcularea procentului tuturor candidatilor toate Etapele de concurs derulate pana la momentul comunicarii. Pentru cresterea interesului telespectatorilor fata de elementul-concurs inclus in Emisiune, Organizatorul are dreptul sa pastreze confidentialitatea asupra monitorizarilor rezultate dupa ultima etapa/ultimele 3 (trei) etape de concurs/ vot (in functie de numarul total de sesiuni de vot incluse in mecanismul procesului de televoting descris conform prezentului Regulament), urmand sa comunice catre publicul telespectator doar rezultatele definitive ale televotingului, la o data ce va fi stabilita la libera sa alegere.

In functie de numarul de voturi acumulat de fiecare dintre cele 2 (doua) mame participante pe Etape de Concurs/ vot, dupa expirarea duratei Televotingului, se va decide cine este castigatoarea finala a titlului de "Prima mama" si a Premiului oferit de Organizator. Pentru evitarea oricarui dubiu, mamele participante la un episod al Emisiunii pot fi votate exclusiv in Saptamana de radiodifuzare aferenta acelui episod din Emisiune si nu primesc premii intermediare, Premiul  Televotingului fiind unul singur, constand intr-o vacanta in Grecia oferita de Holiday Plus, acordat castigatoarei finale.

5.2. Televotingul  din cadrul  fiecarui episod al Emisiunii se desfasoara prin transmiterea de mesaje tip SMS, care contin cuvantul-cheie „VOT”, alaturi de prenumele mamei favorite, la numarul afisat pe ecran, respectiv, la numarul 1444 – tarif 0,9 Euro + TVA/ SMS pentru utilizatori – activ in retelele de telefonie mobile Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile si Vodafone Romania, cu cuvantul cheie setat “VOT”, la acest tarif se adauga costul sms-urilor MO de initiere plata pentru reteaua Orange Romania, cost suportat de utilizatorCostul sms-urilor MT de confirmare plata este in valoare de 0,025 Eur + TVA/ SMS si este cost suportat de Client. Exemplu de continut SMS pentru exprimarea votului: „VOT Ana”.

Tariful se aplica automat, iar votul este inregistrat din momentul aplicarii tarifului.

Numarul de mesaje de tip SMS/ voturi trimise de pe unul sau mai multe numere de telefon mobil este nelimitat. In cazul unei situatii de baraj (respectiv, acumularea aceluiasi numar de voturi de catre doua sau mai multe Concurente), castigatoarea este mama care a obtinut cele mai multe voturi prin SMS-uri transmise de la numere diferite de telefon.

5.3. In cazul in care Organizatorul decide sa schimbe numerele de telefon si/sau tarifele aplicabile acestora, aceste modificari vor fi anuntate, cu prioritate, pe postul de televiziune „Prima TV”, chiar inainte de inceperea Emisiunii si a sesiunii de Televoting in care urmeaza sa se produca modificarea respectiva. Modificarile vor fi publicate, ulterior, si pe site-ul oficial  www.primatv.ro, la sectiunea „regulamente de concurs”, urmand sa produca efecte juridice incepand cu data anuntarii lor pe postul de televiziune „Prima TV”.

5.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Televotingului. De exemplu, participarea la Televoting utilizand echipamente tehnice, altele decat telefonul mobil, cum ar fi computere sau alte echipamente tehnice conectate la telefoane sau cartele SIM, este interzisa. IN CAZUL CONSTATARII UNOR ASTFEL DE SITUATII sau altor situatii ce pot fi calificate, in mod evident, drept cazuri de fraudare a concursului, ORGANIZATORUL VA PROCEDA LA DESCALIFICAREA VOTANTULUI SI LA INVALIDAREA VOTULUI.

ART. 6 ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Premiul va fi oferit Castigatoarei IN TERMEN DE 60 (SAIZECI) DE ZILE CALENDARISTICE DE LA SFARSITUL LUNII IN CARE S-A CASTIGAT PREMIUL. Pentru efectuarea acordarii Premiului, castigatoarea va semna cu Organziatorul un Acord de atribuire a Premiului in cel mult 20 de zile de la anuntarea castigarii acestuia. Netransmiterea detaliilor corecte si suficiente pentru completarea Acordului, in conditiile si in termenul sus-mentionat, da dreptul Organizatorului sa anuleze acordarea premiului, fara drept de revenire la aceasta decizie si fara posibilitatea de a transmite Premiul altei participante la Televoting.

In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului Campaniei sau a agentiei de turism Holiday Plus, Premiul nu poate fi atribuit, Castigatoarea nu va primi contravaloarea premiului, ci i se va oferi un voucher valabil 12 luni, prelungindu-se astfel perioada in care castigatorea poate beneficia de excursie. Detaliile ulterioare cu privire la noua perioada se stabilesc de catre Castigatoare direct cu agentia de turism Holiday Plus.

Motivele independente de vointa Organizatorului sau a agentiei de turism Holiday Plus se referea la incapacitatea de a atribui Premiul din cauza unor pandemii si interdictiile de circulatie in/dintr-o tara cauzate de pandemii, precum si alte evenimente cu efect national sau global care pot afecta libera circulatie a persoanelor.

6.2. Organizatorul poate decide ca in scopul predarii Premiului sa se organizeze un eveniment public. Participarea la Televoting presupune acordul castigatoarei Televotingului referitor la faptul ca numele, prenumele si localitatea in care domiciliaza si imaginea sa pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara niciun fel de plata sau alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului. Prin acceptarea Premiului si semnarea la intrarea in posesia acestuia, castigatoarea Televotingului isi da acordul explicit cu privire la cele mentionate in prezentul articol.

6.3. Orice intarziere la acordarea Premiului din motive independente de vointa Organizatorului nu pot fi imputate acestuia, in nicio circumstanta. De asemenea, in nicio situatie Participantelor nu le sunt permise atacurile la adresa Organizatorului, Producatorului Emisiunii, grupului de societati din care fac parte Organizatorul si Producatorul Emisiunii, salariatilor, actionarilor, clientilor si/sau colaboratorilor acestora, atat pe durata difuzarii Emisiunii, cat si pentru o perioada nedeterminata dupa incetarea difuzarii Emisiunii. In caz contrar, orice situatie denigratoare, de natura sa prejudicieze imaginea entitatilor si/sau persoanelor fizice mai sus-mentionate sau care poate genera orice alt tip de prejudiciu acestora se va imputa Participantei aflate in culpa la nivelul prejudiciului efectiv produs de aceasta, dar nu mai putin de 10.000 de euro pentru fiecare fapta  comisa in parte.

Art. 7. TAXE SI IMPOZITE

 

Prin prezentul Regulament se aduce la cunostinta tuturor celor interesati faptul ca Premiul dobandit in urma participarii la Emisiune reprezinta, conform Legii 227/2015 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, venit din premii si se supune regimului de impozitare prevazut de acest act normativ.

Prin prezentul Regulament se aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca Organizatorul, in conformitate cu prevederile aplicabile din Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va retine din valoarea bruta a Premiului si va vira catre stat, impozitul pe venituri din premii.

Totodata, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu Premiul, cad in sarcina exclusiva a castigatoarei Televotingului.

Art. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

8.1. Organizatorul va face publice numele si prenumele castigatoarei, cat si adresa acesteia de domiciliu (daca va fi cazul) pe postul de televiziune Prima TV si/sau pe pagina de web „www.primatv.ro” si/sau pe pagina oficiala de Facebook a Emisiunii www.facebook.com/schimbdemameoficial.

8.2. Prin participarea la Televoting,  in mod expres si neechivoc:

Ø  Fiecare Votant isi da acordul cu privire la colectarea si folosirea de catre Organizator a datelor cu caracter personal, adica a numarului de telefon mobil, in vederea desfasurarii Televotingului;

Ø  Concurentele isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea numelui in vederea desfasurarii Televotingului;

Ø  Castigatoarea isi da acordul sa comunice Organizatorului, exclusiv in scopul acordarii Premiului, numele complet, data nasterii, adresa sa completa de domiciliu, seria si numarul buletinului sau a cartii de identitate (dupa caz), data emiterii documentului, emitentul documentului si codul sau numeric personal (CNP) si la prelucrarea acestor date, precum si a imaginii de catre Organizator  exclusiv in scopul platii Premiului si a anuntarii publice a castigatoarei Televotingului (in acest ultim caz se vor comunica numai datele cu caracter personal, cu exceptia CNP-ului, contului bancar, seriei si numarului actului de indentitate, datei emiterii documentului, emitentului documentului);

Ø  Fiecare Votant si Castigatoarea isi dau acordul la prelucrarea  numerelor proprii de telefon mobil,  in scop de „reclama, marketing si publicitate”.

8.3. Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, al Consiliului din 27 aprilie 2016 si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea”) pe durata Televotingului si a prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de reclama, marketing si publicitate. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea cu privire la datele personale ale Votantilor si ale castigatoarei Televotingului (in acest ultim caz, cu exceptia datelor care, potrivit acestui Regulament, vor fi facute publice pentru anuntarea castigatoarei), sa le utilizeze  numai in scopurile stabilite prin Regulament si sa le transmita catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate. Votantii si Concurentele (inclusiv, castigatoarea Televotingului), au drept de acces la datele lor cu caracter personal, dreptul de interventie asupra acestor date, precum si  dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, acestia pot adresa o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul social al Organizatorului din str George Constantinescu, nr. 3, birourile nr. 1 si 5, Bucuresti, sector 2, in atentia reprezentantilor legali.  De asemenea, au dreptul de a se adresa justitiei .

8.4. Organizatorul aduce la cunostinta Votantilor si Concurentelor (inclusiv, castigatoarei Televotingului) ca  au dreptul  sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe le-au furnizat in legatura cu participarea la Televoting sa fie prelucrate in scop de marketing direct de catre Societatea Clever Business Transilvania S.R.L. sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Votantii si Concurentele (inclusiv, castigatorea Televotingului) au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

8.5. Organizatorul aduce la cunostinta Votantilor si Concurentelor (inclusiv, castigatoarei Televotingului),  ca prezenta sectiune a Regulamentului se completeaza cu prevederile din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

8.6. Organizatorul aduce la cunostinta  Votantilor si Concurentelor (inclusiv, castigatoarei Televotingului), ca pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la punctul de lucru al Societatii CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L.: str George Constantinescu, nr. 3, birourile nr. 1 si 5, Bucuresti, sector 2. De asemenea, le este adus la cunostinta ca le este  recunoscut dreptul de a se adresa justitiei in legatura cu orice problema privind cele prevazute in prezenta sectiune a Regulamentului.

Art. 9. RESPONSABILITATE 

 

9.1. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor (persoane fizice sau juridice, de orice fel) asupra Premiului.

9.2. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la incapacitatea unor telespectatori de a accesa liniile telefonice puse la dispozitie si cu privire la nefunctionarea aparatelor telefonice ale acestora.

9.3. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Televotingului ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi, dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV, banca, etc.

9.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la incapacitatea Castigatoarei de a prelua premiul din orice alte motive in afara de cele independente de vointa oricarei parti implicate: pandemii, interdictii de circulatie datorate pandemiei, evenimente nationale sau globale care afecteaza libera circulatie a persoanelor.

Art. 10. LITIGII

 

10.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Votanti, Participanti sau Castigatoarea Premiului, acestea urmeaza a fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Art. 11. DIVERSE

 

11.1. Prin participarea la Televoting, Votantii si Concurentele (inclusiv, castigatoarea Televotingului) isi dau acordul implicit cu privire la cele mentionate in Regulament. Participarea la Televoting implica obligativitatea acceptarii si respectarii prevederilor prezentului Regulament, inclusiv a modificarilor sale ulterioare, daca va fi cazul.

11.2. Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau furnizori imputerniciti pentru d

viewscnt

Din aceeași categorie