REGULAMENTUL Concursului PRIMA TV “ŞI TU EŞTI CÂRCOTAŞ!”

REGULAMENTUL Concursului PRIMA TV “ŞI TU EŞTI CÂRCOTAŞ!”

REGULAMENTUL 

Concursului PRIMA TV “ŞI TU EŞTI CÂRCOTAŞ!”

Art. 1 Definitii

Organizatorinseamna CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. cu sediul ȋn CLUJ NAPOCA, str. Cetatii nr. 39, demisol 1, apt 2, jud. CLUJ, ȋnregistrata la O.R.C. Cluj sub nr. J12/4411/2005, CUI: RO 18239966, cod IBAN RO66BTRLRONCRT0089408704 deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin  Sorin Lapusan – Administrator care, pe de o parte, concepe si stabileste regulile de desfasurare ale Concursului iar pe de alta parte, in calitate de titular de licenta audiovizuala, difuzeaza Campania si promoveaza Concursul si Emisiunea pe postul de televiziune „Prima TV”.

 

Campania” inseamna noua campanie de comunicare si promovare a emisiunii „CRONICA CARCOTASILOR”, difuzat pe postul de televiziune Prima TV, promovat de Organizator pe postul de televiziune aici precizat in cadrul emisiunii „CRONICA CARCOTASILOR”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica programul de radiodifuzare a Campaniei, la libera sa alegere.

 „Concurs” inseamna acel element de divertisment realizat de Organizator pe site-ul www.primatv.ro si pe site-ul www.cronicacarcotasilor.ro, in perioada februarie - decembrie 2021 („Durata Concursului”), avand legatura cu Campania si/sau Emisiunea, prin care Participantilor li se da posibilitatea sa participe si sa castige Premiile puse in joc.

Emisiunea” inseamna programul de televiziune CRONICA CARCOTASILOR”, difuzata pe postul de televiziune „Prima TV”, in decursul anului 2021, in orice interval orar ales de Radiodifuzor. Radiodifuzorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand programul de radiodifuzare a Emisiunii, conform liberei sale optiuni.

 

"Perioada de concurs” este cuprinsa in perioada februarie - decembrie 2021, cand echipa de productie a emisiunii „CRONICA CARCOTASILOR”, diduzata de postul de televiziune „Prima TV” anunta mecanismul de realizare a concursului „SI TU ESTI CARCOTAS”. Organizatorul poate sa procedeze oricand la modificarea prezentului Regulament si, implicit, la micsoarea sau prelungirea Perioadei Concursului.

Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Concursului, in vigoare, in orice moment, pe parcursul desfasurarii acestuia.

Participant” inseamna persoana inscrisa in Concurs, respectiv persoana avand varsta implinita de 14 ani care este posesor al unui act de identitate (carte de identitate, pasaport, permis auto), cu domiciliul stabil in Romania, care acceseaza pagina www.cronicacarcotasilor.ro si care semnaleaza o balba din televiziune in formularul pus la dispozitie pe http://www.cronicacarcotasilor.ro/formular-balbe/

Participantul  a) nu este salariat al Organizatorului; b) nu este salariat  al grupului de societati comerciale cu care Organizatorul colaboreaza cu privire la realizarea Campaniei si/sau a Concursului si/ sau a Evenimentului; c) nu este colaborator, persoana fizica, al Organizatorului la realizarea Campaniei si/sau a Concursului si/ sau a Emisiunii; d) nu este colaborator, persoana fizica al unui partener persoana juridica al Organizatorului, dar numai daca persoana fizica este implicata in realizarea Campaniei si/sau a Concursului si/ sau a Emisiunii; e) rudele sau afinii persoanelor fizice aici mentionate  pana la gradul I, in linie directa si gradul II, in linie colaterala.

 „Premiile” inseamna oricare dintre beneficiile gratuite sau avand o anumita valoare financiara pe care Organizatorul le pune la dispozitia Particpantilor in Concurs care sunt declarati Castigatori, fiind descrise pe larg la Art. 7 din prezentul Regulament.

Desemnare Castigatori” inseamna modalitatea de desemnare a Castigatorilor Premiilor mentionate la Art. 6 din Regulament.

Art. 2. Publicarea Regulamentului

Acest regulament oficial este intocmit de Organizator si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil, gratuit pe site-ul www.primatv.ro, pe www.cronicacarcotasilor.ro si la sediul Organizatorului mai sus mentionat.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a Concursului, dreptul de a intrerupe oricand desfasurarea Concursului, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri. Cu exceptia cazurilor in care in Regulament se prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile Regulamentului vor intra in vigoare la primul moment produs din urmatoarele 2(doua):

a) la publicarea pe site-ul www.primatv.ro si/sau pe www.cronicacarcotasilor.ro a Regulamentului modificat;

b) la prima anuntare pe postul de televiziune „Prima TV”, in cadrul emisiunii „CRONICA CARCOTASILOR” a modificarilor Regulamentului concursului.

Independent de faptul ca Organizatorul prezinta sau nu modificarile Regulamentului pe postul de televiziune Prima TV, Regulamentul modificat va fi postat pe site-ul www.primatv.ro si pe www.cronicacarcotasilor.ro in mod obligatoriu.

Art. 3. Durata Concursului

Concursul se desfasoara in perioada  februarie – decembrie 2021.

Art. 4. Teritoriul de desfasurare a Concursului

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Premiile Concursului se acorda numai pe teritoriul Romaniei.

Art. 5. Participarea la Concurs

Participanţii trebuie să citească Regulamentul de concurs si in situatia in care opteaza pentru incriere la concurs.

Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza: participantii trebuie sa se inscrie online, gratuit, prin  accesarea paginii www.cronicacarcotasilor.ro, in sectiunea http://www.cronicacarcotasilor.ro/formular-balbe/ special dedicata Concursului, acolo unde acestia trebuie sa semnaleze o greseala vazuta la televizor, pe oricare dintre posturile de televiziune, cu ora cat mai exacta si postul de televiziune unde a fost observata.

Participantii, in scopul identificarii lor corecte si inscrierii valabile in concurs, vor comunica Organizatorului prin intermediul sectiunii de concurs de pe site-ul www.primatv.ro si/ sau a e-mailului datele lor de identificare (respectiv, numarul de telefon mobil, adresa de e-mail, numele complet si adresa de domiciliu completa). In privinta persoanei/persoanelor desemnate castigator/castigatori ai concursului, Organizatorul informeaza pe toti participantii ca –  la datele cu caracter personal mentionate anterior – se pot adauga si datele specifice din actul de identitate, asa cum se precizeaza expres la Art. 8 de mai jos. Toate datele cu caracter personal comunicate Organizatorului, in conformitate cu prezentul Regulament, vor fi tratate cu deplina confidentialitate.

Numarul de inscrieri la Concurs/ participarilor de catre Participantii la Concurs este nelimitat.

Participantii care, cu respectarea Regulamentului, s-au inscris la Concurs, respectand si toate celelalte prevederi ale Regulamentului vor participa la procesul de Desemnare a castigatorilor premiilor, in conditiile descrise la Art. 6 de mai jos.

Art. 6. Mecanism si desemnarea Castigatorilor

Participantii care, cu respectarea Regulamentului, s-au inscris la Concurs, respectand si toate celelalte prevederi ale Regulamentului vor participa la procesul de desemnare a castigatorilor Premiilor Concursului.

Desemnarea castigatorilor se va face printr-un sistem automat, in timpul emisiunii, iar castigatorul va fi anuntat telefonic in termen de 60 zile de la difuzarea emisiunii. Acesta va fi contactat prin intermediul datelor cu care s-au inscris in concurs.

In cazul in care un castigator nu poate fi contactat la telefon sau e-mail in termenul de 60 de zile sau refuza sa accepte premiul, premiul se anuleaza.

In cazul in care castigatorul, dupa instiintare, nu se prezinta in termen de maxim 90 zile calendaristice la locatia, data si in intervalul orar stabilit pentru ridicarea premiului, acesta se va trimite prin serviciul de curierat.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului, dupa cum a fost specificat mai sus. Premiile acordate in cadrul prezentei campanii vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.

Pentru identificare si pentru ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate: carte de identitate, permis auto sau pasaport.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului.

Castigatorul Premiului va fi anuntat in cadrul emisiunii „CRONICA CARCOTASILOR”.

Art. 7. Premiile si Modalitatea de acordare

Premiile acordate in cadrul acestui concurs constau in produse marca Allview (telefoane inteligente).

 

 In luna februarie 2021 se acorda cate 1 (un) premiu pe saptamana – un telefon Allview, pentru cate un castigator extras in cadrul fiecarei emisiuni CRONICA CARCOTASILOR.

 

In perioada martie – decembrie 2021 se acorda cate 2 (doua) premii pe saptamana - 2 (doua) telefoane Allview, pentru 2 (doi) castigatori extrasi in fiecare editie a emisiunii CRONICA CARCOTASILOR, in perioada de concurs.

 

Atribuirea Premiului va fi confirmata de Organizator exclusiv pe adresa personala de email a acestora, urmand ca atribuirea Premiului la adresa comunicata Organizatorului de catre Castigator sa se faca doar pe baza prezentarii de catre Castigator a actului de identitate sau a pasaportului.

 

In toate situatiile in care numarul de telefon si/sau adresa personala de e-mail nu au fost inregistrate ori nu au fost inregistrate corect in Concurs de catre Participanti, cat si in situatiile in care Castigatorul unui Premiu nu comunica Organizatorului un e-mail de confirmare si nu se prezinta la locul si ora ce au fost stabilite de Organizator in scopul atribuirii Premiilor conform prezentului Regulament, Organizatorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru neindeplinirea obligatiei de atribuirea a Premiilor catre Castigator.

 

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu Premiile sau participarea la Concurs cad in sarcina exclusiva a Castigatorilor.

Nu este posibila inlocuirea Premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani si/sau cu alte beneficii. Premiul nu se poate transfera/ceda catre alte persoane de catre castigatorii lor.

Organizatorul poate decide ca, in scopul acordarii Premiilor, sa se organizeze un eveniment public, la care Castigatorii sa aiba calitatea de invitati.

Toate premiile vor fi livrate dupa incheierea concursului.

Art. 8. Taxe si impozite

Prin prezentul Regulament se aduce la cunostinta tuturor celor interesati faptul ca Marele Premiu dobandit in urma participarii la Concurs reprezinta, conform Legii 227/2015 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, venit din premii si se supune regimului de impozitare prevazut de acesta act normativ.

Prin prezentul Regulament se aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca Organizatorul va suporta impozitul pe venitul din premii.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu Premiu cad in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 9. Protectia datelor personale

Organizatorul va face publice numele si/sau prenumele Castigatorului in cadrul emisiunii CRONICA CARCOTASILOR, in momentul alegerii printr-un sistem automat.

Castigatorul, prin participarea la acest Concurs, isi da acordul implicit, in eventualitatea castigarii oricarui premiu, ca va participa la actiunile publicitare ale organizatorului: de promovare a acestui Concurs in orice modalitate, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina organizatorului.

Participarea la Concursul vizat de prezentul regulament​ implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele sa poata fi facut public in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor.

Prin participarea la acest Concurs, fiecare persoana (denumita in continuare „Participantul”), isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

  • colectarea si folosirea de catre Organizator a datelor cu caracter personal mentionate la Art. 5 de mai sus in vederea participarii la Concurs si a acordarii Premiilor. Castigatorii Concursului vor mai comunica Organizatorului, pe langa datele de la Art. 5 de mai sus, in eventualitatea in care este nevoie, si urmatoarele date: seria si numarul cartii de identitate, data emiterii acestui document, emitentul documentului si codul numeric personal. Aceste date cu caracter personal vor fi folosite in vederea acordarii Premiilor.
  • stocarea datelor prevazute la Art. 5, pana la data de 31.12.2022 cat si folosirea lor in alte scopuri decat cele ce au fost anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.
  • Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale colectate pe durata Concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea cu privire la datele personale ale participantilor si sa le utilizeze  numai in scopurile stabilite prin Regulament si sa le transmita catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.
  • Organizatorul aduce la cunostinta participantilor ca au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct de catre Organizator sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Inscrisii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.
  • Prin urmare, participantii au –  in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare) –  urmatoarele drepturi principale: dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
  • Organizatorul aduce la cunostinta participantilor ca, pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la punctul de lucru al Organizatorului,  avand urmatoarele date de contact: str George Constantinescu nr. 3, et. 1, birourile nr 1 si 5, sector 2, Bucuresti

Art. 10. Capacitatea de exercitiu

In cazul in care unul sau mai multi castigatori ai Premiilor este/ sunt persoane fara capacitate sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta/ acestia este/ sunt indreptatita/-i sa intre in posesia Premiului cu asistarea reprezentantilor legali, acestia din urma avand obligatia de a semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea Premiului, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de Premiu.

 
Art. 11. Responsabilitate 

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra Premiilor.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la imposibilitatea Participantilor de a accesa site-urile  www.primatv.ro si www.cronicacarcotasilor.ro.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

Art. 12. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

Art. 13. Observatii

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, ​se obliga sa respecte prezentul intocmai regulament oficial. In cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda. Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmand ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul de concurs. Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe www.primatv.ro si pe www.cronicacarcotasilor.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care participantii completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) in comunicarile efectuate de catre acestia.

Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.

Inscrierea la acest Concurs implica deopotriva, acordul Participantului privind toate regulile si conditiile Concursului, asa cum au fost detaliate acestea in prezentul Regulament, cat si asumarea obligatiei de a le respecta, in mod irevocabil si neconditionat.

 

Echipa PRIMA TV

viewscnt

Din aceeași categorie